preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj - tjelesna i zdravstvena kultura

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 5. 4. 2018. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

 

KLASA: 602-02/18-03/132

URBROJ: 2188-39-18-1

U Retkovcima, 5. travnjaa 2018. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, NEpuno/ određeno radno vrijeme do povratka učiteljA s bolovanja, a najdulje do 15. lipnja 2018. godine., (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 5. 4. 2018. 20:57

Natječaj za razrednu nastavu

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 19. 3. 2018. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

 

KLASA: 602-02/18-03/106

URBROJ: 2188-39-18-1

U Retkovcima, 19. ožujka 2018. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, puno/ određeno radno vrijeme do povratka učiteljice s bolovanja, a najdulje do 30. lipnja 2018. godine., (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 19. 3. 2018. 18:07

Odluka o poništenju natječaja

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/17-03/540
URBROJ: 2188-39-17-1
U Retkovcima, 18. listopada 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) ) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, donosi

O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/icu razredne nastave – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

                                                                    I.

Poništava se natječaj za radno mjesto, učitelja/ice razredne nastave- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa puno radno vrijeme, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) u trajanju od 1 godine, 1 izvršitelj, objavljen 11. listopada 2017. godine.

II.

Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči Osnovne škole Ane Katarine Zrinski i web stranici škole, kao i web stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj škole:

Ivan Benković, prof.

                                                                               

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 18. 10. 2017. 16:07

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 11.10.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/17-03/523 - 1
URBROJ: 2188-39-17-1
U Retkovcima, 11. listopada 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) i članka 61.a Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,NN" 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

 

  1. UČITELJ / RAZREDNE NASTAVE, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) u trajanju od 1 godine, 1 izvršitelj.
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 11. 10. 2017. 13:34

Natječaj njemački jezik, engleski jezik, povijest i glazbena kultura

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 11.10.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/01-03/523
URBROJ: 2188-39-17-1
Retkovci, 11. listopada 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta:

1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA, nepuno/određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s plaćenog dopusta), 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj,

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTUREnepuno/neodređeno radno vrijeme(upražnjeno radno mjesto), 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

3. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA I POVIJESTInepuno/neodređeno radno vrijeme(upražnjeno radno mjesto), 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj,

4. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKApuno/određeno radno vrijeme, (do povratka djelatnice s bolovanja),  1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 11. 10. 2017. 13:23

Natječaj za dodjelu " Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

KLASA: 230-02/17-04/1
URBROJ: 519-03-1-2/3-17-5
Zagreb, 29. rujna 2017. 

Detalji natječaja nalaze se u priloženom dokumentu.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 4. 10. 2017. 13:31

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 2.10.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/17-03/509
URBROJ: 2188-39-17-1
U Retkovcima, 2. listopada 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) i članka 61.a Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,NN" 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

 

  1. UČITELJ / ICA HRVATSKOGA JEZIKA, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) u trajanju od 1 godine, 1 izvršitelj.
  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 2. 10. 2017. 12:58

Natječaj za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 24.8.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/17-01/446
URBROJ: 2188-39-17-1
U Retkovcima, 24. kolovoza 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

POMOĆNIKA/ icu U NASTAVI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU- prema projektu POMOĆ SE VRAĆA USPJEHOM: OSIGURAVANJE PODRŠKE POMOĆNICIMA U NASTAVI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, dva izvršitelja na 20 sati tjedno - određeno radno vrijeme od 4.9.2017. do 30.6.2017. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 24. 8. 2017. 21:13

Natječaj za razrednu nastavu

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 4.4.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/01-03/139
URBROJ: 2188-39-16-1
U Retkovcima, 4. travnja 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta:

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVEpuno/određeno radno vrijeme, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj,

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 4. 4. 2017. 12:40

Natječaj razredna nastava, glazbena kultura i pedagog

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 22.2.2017.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/17-03/65
URBROJ: 2188-39-17-1
U Retkovcima, 22. veljače 2017. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 i 7/17) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta:

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVEpuno/neodređeno radno vrijeme, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj,

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE, nepuno/neodređeno radno vrijeme, 18 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta, 1 izvršitelj,

3. STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG, puno/određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 22. 2. 2017. 21:19

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 15.11.2016.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/01-03/605
URBROJ: 2188-39-16-1
U Retkovcima, 15. studenog 2016. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVEpuno/određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta), 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 14. 11. 2016. 20:20

Natječaj fizika, informatika, engleski jezik i povijest

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 25.10. 2016. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA:  602-02/01-03/575

URBROJ: 2188-39-16-1

U Retkovcima, 24. listopada 2016. godine

                                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta:

1. UČITELJ/ICA FIZIKE, nepuno/određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta), 8 sati ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj,

2. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, nepuno/određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta), 28 sati ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj,

3. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA I POVIJESTI, nepuno/određeno radno vrijeme (do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta), 29 sati ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj,

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 24. 10. 2016. 21:33

Natječaj vrijedi od 26.8.2016. - Pomoćnik/Pomoćnica u nastavi

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Radno mjesto

 

Mjesto rada: Prkovci

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Način rada: 1 smjena

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Ne

Natječaj vrijedi od: 26. kolovoza 2016.g.

Natječaj vrijedi do: 3. rujna 2016.g.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

 

Posloprimac: Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 30. 8. 2016. 22:07

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE

 Retkovci, dana 25. svibnja 2016. godine

 

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,), članaka 38. - 42. Zakona o ustanovama (NN, 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), te članka 75. Statuta Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci u Retkovcima na sjednici održanoj 25. svibnja 2016. g. Školski odbor Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci u Retkovcima uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donio je:

 

O D L U K U   O

I M E N O V A N J U     R A V N A T E L J A    Š K O L E

 

Ivan Benković, profesor glazbene kulture, imenuje se ravnateljem Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci u Retkovcima na vrijeme od pet godina s danom preuzimanja dužnosti 

1. rujna 2016. godine.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Raguž  datum: 2. 6. 2016. 14:22

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 6.4. 2016. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA:  602-02/16-01/126

URBROJ: 2188-39-16-1

U Retkovcima, 6. travnja 2016. godine

                                                                

Na temelju čl. 126. st. 1. – 3. i čl. 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i čl. 68. Statuta Škole, Školski odbor OŠ Ane Katarine Zrinski raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 6. 4. 2016. 22:07

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 18.2. 2016. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA:  602-02/16-03/65-1

URBROJ: 2188-39-16-1

U Retkovcima, 18. veljače 2016. godine

                                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE, u nepunom radnom vremenu, 6 sati redovite nastave, uz adekvatnu količinu sati ostalih zaduženja, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Hrvoje Prgić  datum: 18. 2. 2016. 14:29

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 15.12.2015.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-03/680
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 15. prosinca 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA FIZIKE I INFORMATIKE, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 15. 12. 2015. 20:57

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 30.11.2015.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-03/649
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 30. studenog 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 30. 11. 2015. 20:56

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 11.11.2015.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-01/466
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 11. studenog 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnateljOsnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA NJEMAČKOGA JEZIKA, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno, na određeno, do povratka zaposlenice s bolovanja, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 11. 11. 2015. 18:09

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 20.10.2015.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-01/466
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 20. listopada 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme u područnoj školi u Prkovcima, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 20. 10. 2015. 13:41

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 20.10.2015.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-01/466
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 20. listopada 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG, u nepunom radnom vremenu, (10 sati tjedno), na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj.

 

                  

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 20. 10. 2015. 13:34

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 14. 09. 2015. godine DO : 22.9.2015. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA: 602-02/15-01/466
URBROJ: 2188-39-15-1
U Retkovcima, 14. rujna 2015. godine

                                                                
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto:

POMOĆNIKA/ icu U NASTAVI DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU- prema projektu POMOĆ SE VRAĆA USPJEHOM: OSIGURAVANJE PODRŠKE POMOĆNICIMA U NASTAVI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

- jedan izvršitelj na 20 sati tjedno - određeno radno vrijeme od 1.10.2015. do 30.06.2016. godine

                  

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 14. 9. 2015. 16:09

NATJEČAJ

Natječaj vrijedi od: 11.02.2015.

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

KLASA:  602-02/15-03/60

URBROJ: 2188-39-15-1

U Retkovcima, 11. veljače 2015. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, u nepunom radnom vremenu, 6 sati redovite nastave, uz adekvatnu količinu sati ostalih zaduženja, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 11. 2. 2015. 19:11

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD :11.12. 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA IVANKOVO
OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI
RETKOVCI                                                                
 
 
KLASA: 602-02/14-03/739
URBROJ: 2188-39-14-1
U Retkovcima, 11. prosinca 2014. godine 
 
 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
 
UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE, u nepunom radnom vremenu,
6  sati redovite nastave, uz adekvatnu količinu sati ostalih zaduženja, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa rodiljnog dopusta,
1 izvršitelj.

 

 
  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 11. 12. 2014. 09:57

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 11. 12 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA IVANKOVO
OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI
R E T K O V C I
 
KLASA:  602-02/14-03/738
URBROJ: 2188-39-14-1
U Retkovcima, 11. prosinca 2014. godine
 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 

       UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, u nepunom radnom vremenu,

 6 sati redovite nastave, uz adekvatnu količinu sati ostalih zaduženja, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj.

 

 
  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 11. 12. 2014. 09:53

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 11. 12. 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

 

KLASA: 602-02/14-03/737

URBROJ: 2188-39-14-1

U Retkovcima, 11. prosinca 2014. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE , u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog dopusta,1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 11. 12. 2014. 09:44

NATJEČAJ

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 12. 08. 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA IVANKOVO
OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI
R E T K O V C I
           
KLASA: 602-02/14-03/562
URBROJ: 2188-39-14-1
U Retkovcima, 11. kolovoza 2014. godine 
 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE 
 
             
OŠ Ane Katarine Zrinski, Retkovci prima jednu osobu na mjesto pripravnika - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci.
 

 

  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 12. 8. 2014. 09:38

NATJEČAJ

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 12. 08. 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA IVANKOVO
OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI
R E T K O V C I
 
KLASA:602-02/14-03/561
URBROJ:2188-39-14-1
U Retkovcima, 11. kolovoza 2014. godine
 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine, 93/14.), ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci raspisuje

 

N A T J E Č A J

   za stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   Tajnik/ tajnica

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 12. 8. 2014. 09:21

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 21. 05. 2014. godine

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

 

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

N A T J E Č A J    

za radno mjesto:

 

1.TAJNIKA, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja ( komlikacije u trudnoći ), 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: ANDREA BAKOVIĆ  datum: 21. 5. 2014. 12:34

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 1. 4. 2014. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto

1. SPREMAČ/ICA ŠKOLE, u punom radnom vremenu , na neodređeno vrijeme , rad u dvije smjene, 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 1. 4. 2014. 09:21

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 18. 2. 2014. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto

1. UČITELJA FIZIKE, u nepunom radnom vremenu (8 sati redovite nastave uz adekvatnu količinu sati ostalih poslova), na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s bolovanja), rad u dvije smjene, 1 izvršitelj

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 17. 2. 2014. 12:54

Natječaj - Prodaja čestice k.c. 224

Na temelju odluke Školskog odbora (KLASA: 602-02/13-01/214, URBROJ: 2188-39-13-1 ) i suglasnosti Skupštine Vukovarsko – srijemske županije (KLASA: 940-01/13-01/05, URBROJ: 2196/1-03-13-1 od 24. 10. 2013.), ravnatelj Osnovne škole Retkovci raspisuje s danom 31. 12. 2013.

JAVNI NATJEČAJ

Za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

1. Predmet ovog natječaja je prodaja sljedeće nekretnine: k.č.br. 224, zk.ul. 586, k.o. Retkovci, pomoćna zgrada, dvorište i oranica u selu, površine 3820 m2, početna cijena iznosi 99.715,82 kn. Nekretnina je u ulici Braće Radića (102), Retkovci.

2. Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe. Prodaja se odvija po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.                                                         Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na žiro – račun HR2023400091100203939, model 02, poziv na broj: OIB uplatitelja.                                       Ponuditelju koji ne uspije na natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 3. 1. 2014. 12:56

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 24. 12. 2013. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto

1. UČITELJA INFORMATIKE,  u nepunom radnom vremenu (14 sati redovite nastave uz adekvatnu količinu sati ostalih poslova), na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s bolovanja), rad u dvije smjene, 1 izvršitelj,

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 23. 12. 2013. 22:41

Natječaj

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 14. 10. 2013. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

za upražnjeno radno mjesto

1. UČITELJA FIZIKE I INFORMATIKE, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s bolovanja), rad u dvije smjene, 1 izvršitelj

2. UČITELJA PRIRODE, KEMIJE I BIOLOGIJE, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s bolovanja), rad u dvije smjene, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 13. 10. 2013. 09:36

Natječaj za pripravnike Vijest ima dokument u privitku

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 07. 08. 2013. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

NATJEČAJ

- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 6. 8. 2013. 23:41

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 24.1.2013.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12 i 86/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upražnjeno radno mjesto:

 

1.UČITELJA TJELESNO – ZDRAVSTVENE KULTURE, u nepunom radnom vremenu (12 sati redovite nastave uz adekvatnu količinu sati ostalih poslova ), na neodređeno vrijeme, rad u dvije smjene, 1 izvršitelj.     

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 23. 1. 2013. 23:52

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 20.12.2012.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12 i 86/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 

1.UČITELJA TJELESNO – ZDRAVSTVENE KULTURE, u nepunom radnom vremenu
(16 sati redovite nastave), na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja, 1 izvršitelj.     

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 20. 12. 2012. 10:36

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 9.10.2012.

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 

1.UČITELJA LIKOVNE KULTURE, u nepunom radnom vremenu (6 sati redovite nastave), na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj,

2.UČITELJA POVIJESTI, u nepunom radnom vremenu (10 sati redovite nastave), na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 8. 10. 2012. 07:03

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 01. 08. 2012. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

1.      TAJNIKA, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 1. 8. 2012. 08:44

Natječaj za tajnika škole Vijest ima dokument u privitku

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 01. 06. 2012. godine

 

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OPĆINA IVANKOVO

OSNOVNA ŠKOLA ANE KATARINE ZRINSKI

R E T K O V C I

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) ravnatelj Osnovne škole Ane Katarine Zrinski – Retkovci, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

1.      TAJNIKA, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Kasač  datum: 1. 6. 2012. 07:02
 

preskoči na navigaciju