preskoči na sadržaj
Svi djelatnici škole

U našoj je školi trenutno zaposleno 36 djelatnika koji rade u nastavi, stručnoj i tehničko - administrativnoj službi.

 

Djelatnici školske administracije i uprave

RAVNATELJ: Ivan Benković


Tajnica škole: Katarina Raguž


Računovođa škole: Anica Širanović

 

Stručni suradnici u školi

Pedagoginja škole: Sanja Stević

Knjižničarka škole: Mirela Komlenić

Psihologinja škole:  Nikolina Miškulin

 

Učitelji razredne nastave

 

Matična škola Retkovci
Ime i prezime Struka Razrednik
Irena Nenadić učiteljica RN 1.
Zdenka Marinčić učiteljica RN 2.
Sandra Pavić učiteljica RN 3.
Blaženka Žulj učiteljica RN 4.

 

 


Učitelji predmetne nastave

 

 

Ime i prezime Predmet Razrednik
Vesna Živković Hrvatski Jezik /
Marica Jozinović Hrvatski Jezik /
Sanja Merc Likovna kultura /
Hrvoje Juzbašić Glazbena kultura /
Matej Lovrić Njemački jezik 6.A
Ljubica Lucić Njemački jezik /
Marina Kolar
Engleski jezik i Povijest 7.B
Anica Mežnarić Engleski jezik i Povijest 8.
Dubravka Jakovac Matematika 6.B
Domagoj Šesto Matematika /
Irena Sambolić Priroda i Biologija 5.
Krešimir Lermajer Kemija 7.A
Željko Mlatković Geografija /
Sanja Kasač Fizika i Informatika /
Milka Križanac Tehnička kultura /
Antun Perak Tjelesna i zdravstvena kultura /
Zdravka Raguž Vjeronauk /
Tomislav Savić Vjeronauk /

 

Tehničko osoblje u školi

Spremačice:

Katica Benačić

Marija Čajkovac

Ivana Čajkovac


Domar:

Ivan Marić

 

 
preskoči na navigaciju