preskoči na sadržaj
Što je to pedagogija?

Što je to PEDAGOGIJA i čime se sve bavi školski pedagog?

 

     Sam naziv pedagogija potječe od grčke rijeci PAIDAGOGOS  (pais-dijete;agein-voditi) što doslovno prevedeno znači voditi dijete. Pedagogom se u antičkoj Grčkoj zvao rob koji je vodio djecu svojih vladara na igru, u školu i sl., a vremenom se taj naziv proširuje na sve osobe koje se bave odgojem kao što su učitelji,  roditelji, odgojitelji. Pedagogija kao znanost istražuje odgojni proces i zato je taj proces, kao dio društvene stvarnosti,  predmet kojim se ona bavi, proučava ga i unapređuje.

   Odgoj, kao složeni fenomen, nemoguće je svesti na jednu definiciju. Neki autori ga definiraju kao proces formiranja čovjeka s njegovim pozitivnim osobinama  (intelektualnim, moralnim, tjelesnim, estetksim i radnim vrijednostima). Drugi autori definiraju odgoj kao svaku svjesnu djelatnost kojom se razvijaju psihofizičke osobine čovjeka, bilo da ih on razvija i ostvaruje na samom sebi (samoodgoj) bilo da razvoj navedenih vrijednosti usmjerava prema drugim osobama. Prema tome, odgoj je proces koji je usmjeren na razvoj čovjeka. Putem njega biološki individuum prerasta u ličnost odnosno psihički, fizički i duhovno se razvija, napreduje i sazrijeva. Samim tim značaj odgoja je od neprocjenjive vrijednosti, a možemo ga promatrati s aspekta društva i aspekta pojedinca.

    S druge strane, obrazovanje se definira kao proces usvajanja znanja, vještina i navika što je temelj za formiranje psihofizičkih sposobnosti i naučnog pogleda na svijet. Obrazovanje se odnosi na kognitivnu sferu ličnosti i predstavlja racionalnu osnovu odgoja. Odgoj je širi pojam od obrazovanja odnosno on u sebi uključuje i obrazovanje.

     Sada kada sam vam pojasnila dva osnovna pojma na kojima se zasniva pedagogija kao znanost, lakše vam je razumjeti sadržaj poslova kojima se bavi školski pedagog.

Individualni razgovori

Raspored zvonjenja

-------   Vozni red   -------


Savjetujemo

Koliko je sati?


Vrijeme


Tražilica


preskoči na navigaciju