preskoči na sadržaj
Fizika

 


Nastavnica:

Sanja Kasač

kontakt: sanja.loncarevic@skole.hr


8. razred

Zadaci - Gibanje i sila

ZADACI ZA VJEŽBU

Pretvaranje mjernih jedinica                     Rješenja pretvaranja mjernih jedinica

7. razred

Zadaci - Unutarnja energija

PRIJELAZI TOPLINE - POKUSI

Zadaci za vježbu - Međudjelovanje i sila

Arhimedova metoda određivanja težišta

Neobične ravnoteže

Zadaci za vježbu (ploština i obujam)

Zadaci za vježbu  2 (ploština i obujam)

Zadaci za vježbu  3 (gustoća)

 


KORISNE SIMULACIJE:

Statički elektricitet
Strujni krug
Gustoća

Kako bi simulacije mogli skinuti na računalo i koristiti ih iako niste spojeni na internet, kliknite na sliku  i sa stranice koja se otvori skinite instalaciju  (kliknite na: Download installer for Windows).


KORISNE STRANICE:

e-škola Hrvatskog fizikalnog društva

Popis lekcija za 7. razred

Popis lekcija za 8. razred

Ova stranica služi kao pomoć pri učenju gradiva fizike za sedmi i osmi razred.


KRITERIJ PRAĆENJA I OCJENJIVANJA

Elementi praćenja i kriteriji ocjenjivanja - fizika (Sanja Kasač)

 
preskoči na navigaciju